Home Special Services About Contact Special Offers Supplier  
Products:
 
 
מערכות גזים למעבדות  >  מערכות גזים למעבדות אנליטיות
מ.שניר שרותים טכנולוגיים בע
מ.שניר שרותים טכנולוגיים בע"מ מתמחה במתן שרות ופרונות למערכות גזים למעבדות. אנו החברה היחידה שמשלבת מתן שרות ופתרונות ללקוחותיה מרמת אספקת הגז ועד החיבור למכשיר (כולל המיכשור הרלוונטי כגון GC ) אנו משמתמשים מוצרים ובחומרים המובילים בתחום הגזים.( Concoa,Ham-Let,CRS,צנרת נקיה למעבדות)
 
מערכות מיתוג לגזים
מערכת הספקת גזים בסיסית כוללת בדרך כלל את גליל הגז, וסת-לחץ שמחובר ישירות על ברז הגליל או מותקן על פנל ומתחבר עם צינור מתאים אל הגליל, 2 מדי-לחץ (אחד מראה את הלחץ שבגליל והשני מראה את הלחץ הנמוך המיועד לתחנת העבודה), שסתום לשחרור לחץ (שש"ל) וברז ניתוק. מערכות מורכבות יותאמו לחיבור של מספר גלילים, כדי להבטיח הספקה רציפה של גז לתחנת העבודה וכן להספקת גזים מסוכנים (לא אינרטים).
 
פנל גזים למעבדות
פנל גזים למעבדות כימיה/אנליטיות פנלים באיכות גבוה,הפנל מצוייד בווסתי לחץ מסוג קונקואה צנרת נקיה, ברזי המ-לט ואלקטה פוליש. בנוסף מותקנים על הפנל מלכודות המותאמות לסוגי הגזים.
 
ווסת לחץ לבלון /לפנל גזים
וסת-לחץ ישנם וסתים חד-דרגתי או דו-דרגתי. אלו הדו-דרגתיים יספקו לחצים אחידים במהלך כל השימוש בגז שבגליל
 
מלכודות לטיהור גזים
מלכודות לטיהור גזים מבחר מלכודות המותאמות אישית לפי הצורך
 
נילווים למערכות גזים
ציוד נילווה למערכות גזים במעבדות. צינורות גמישים ללחץ גבוה לחיבור לבלון,ידית לבלון,שסתום אל-חוזר,בולם להבה,שעוני לחץ,פוקים,מסננים ועוד.
 
Home | Special Services | About | Contact | Special Offers | Supplier | עברית
M. SNIR Technological Services Ltd.
Tel +972-4-8438991    Fax +972-4-8438994